Iww

Všetky články označené štítkom

„Big“ Bill Haywood

Koncom júna uplynulo 114 rokov od založenia organizácie Priemyselní pracujúci sveta (Industrial Workers of the World – IWW). „Wobblies“, ako ich slangovo nazývali, však neboli len obyčajnými odbormi, ktoré sami kritizovali. Snažili sa organizovať pracujúcich naprieč rôznymi sektormi ekonomiky, dôsledne odmietali rasizmus i nacionalizmus – teda všetky rozdelenia, v ktorých videli prekážku v ich konečnom cieli: zrušeniu systému námezdnej práce. Čítať ďalej…

Pán Tehlička spoznáva kolegov

Srbi nevedia robiť. Bulhari sú južania, tí sú leniví ako vši. Ukrajinci nemajú pracovné návyky. Rumuni, to sú takí Cigáni… a Cigáni, to je len samá prestávka a absencia. Ale zato Slováci, tí sú robotní! Čítať ďalej…

Priemyselní robotníci sveta

– Aká je vaša národnosť? Čítať ďalej…

Helen Keller

Skúste si to na chvíľu predstaviť: úplné ticho a úplná tma. Žiadny zrak, žiadny sluch. Ako niekedy hovoríme pri poruche televízora: „Ani obraz, ani zvuk.“ Málo sa vie o tom, ako žijú hluchoslepí ľudia. Možno vám teraz napadá, že sa o tom ani nedá dozvedieť. Veď ako by nám človek, ktorý nevidí a nepočuje, mohol povedať, ako sa má? Ako by sa vôbec naučil jazyk? Čítať ďalej…