Esperanto

Všetky články označené štítkom

Esperanta kolbaso alebo proletárska latinčina

Esperanto je umelý jazyk, ktorý vznikol koncom 19. storočia ako nový prostriedok medzinárodnej komunikácie. Bol navrhnutý tak, aby sa ľahko učil: má jednoduchú gramatiku a slovná zásoba vychádza prevažne z románskych jazykov, takže trochu pripomína latinčinu. Jedným z iniciátorov vzniku esperanta bol L. L. Zamenhof (1859 – 1917), ktorý sa narodil v poľsko-rusko-nemecko-židovskom Białystoku. Ako spomína, „každý tu hovoril svojím jazykom a na ostatných hľadel ako na nepriateľov“. Od nového jazyka si Zamenhof sľuboval, že „všetky národy spojí v bratstve“. Čítať ďalej…