Zápas v nemocniciach sa zrejme nekončí

30. november 2022 • Správy a komentáre Slovensko, štát, zdravotníctvo

Rokovania vlády s Lekárskym odborovým združením (LOZ) sa v sobotu skončili dohodou, ktorej detaily zatiaľ nepoznáme. Podľa počiatočných vyjadrení obidvoch strán by sa mali v prevažnej miere splniť všetky požiadavky odborov, od dofinancovania nemocníc cez rozšírenie radov personálu a obozretnejšiu „stratifikáciu“ až po zvýšenie lekárskych platov. No jediné, čo je zatiaľ známe a ako-tak isté, je rast miezd nemocničného lekárskeho personálu a stabilizačný príspevok pre nelekárske profesie.

Pokiaľ ide o platy, LOZ pristalo na viaceré kompromisy. Pôvodne napríklad žiadalo zvýšenie platov neatestovaných lekárov a lekárok z 1,25-násobku (resp. nedávno schváleného 1,4-násobku) priemernej mzdy v slovenskej ekonomike na jej 1,7-násobok, no napokon sa uspokojilo s 1,5-násobkom. Podobný ústupok urobilo pri mzdách atestovaných lekárov či pri koeficiente, ktorým sa vypočítava príplatok za odpracované roky. Základný plat neatestovanej lekárky sa tak od januára zvýši o viac ako 28 %, čo je síce viac než pôvodne plánovaných dvadsať percent, ale nie je to 45 %, ktoré pôvodne žiadali odbory.

Navyše, značnú časť rastu zhltne inflácia. Jej ďalší vývoj nepoznáme, no NBS predpovedá, že o rok budú ceny rásť ešte rýchlejšie. Je preto celkom možné, že vybojovaný rast platov neatestovaných lekárov bude dlhodobo, do konca roku 2024, znamenať len mierne zvýšenie reálnej mzdy (pozri tabuľku nižšie). Samozrejme, bez hromadných výpovedí by bol výhľad ešte menej priaznivý.

Hoci stabilizačný príspevok je výsledkom lekárskej akcie, ide o výdobytok pre profesie, ktoré nič podobné nepodnikli. Päťtisíc eur dostanú zdravotníci a zdravotníčky, ktoré sa zaviažu odpracovať v slovenskej nemocnici najmenej tri roky. Pre začínajúcu sestru bez špecializácie, ktorá túto ponuku prijme, to prakticky znamená zvýšenie mesačného platu o asi 10 % na obdobie troch rokov. Samozrejme, ide len o krátkodobú pomoc, ktorá sa pridáva k dávnejšie schválenému zvýšeniu základnej mzdy sestier bez špecializácie o dvadsať percent od januára 2023.

Nie je jasné, či LOZ toto zvýšenie považuje za splnenie svojej tretej požiadavky (rast platov sestier). Najnovšie vyjadrenia naznačujú, že so splnením všetkých požiadaviek s výnimkou lekárskych platov ešte budú ťažkosti. Nie je to nič nové: aj v roku 2011, po prvej úspešnej akcii s podávaním výpovedí, to pri realizácii memoranda škrípalo. Napríklad dohodnuté zvýšenie miezd prišlo s dvojročným oneskorením oproti dohodnutému termínu. Netreba rekapitulovať, ako to bolo s ostatnými požiadavkami, pretože o viaceré sa bojuje aj dnes.

Viac o tom, čo bude nasledovať, sa zrejme dozvieme po podpísaní a zverejnení nového memoranda. Zdá sa však, že dôvody na nespokojnosť v zdravotníctve pretrvajú. Priebežná bilancia zápasu v nemocniciach si musí všimnúť tieto pozitíva:

  • lekári a lekárky preukázali značné kolektívne sebavedomie, ktoré sa opiera o štrukturálnu moc (kľúčové špecializácie: anestéziológia, interná medicína), ale aj moc na trhu práce (nedostatok lekárov a príležitosti v zahraničí),  
  • aj vďaka skúsenosti z roku 2011 vedeli, do čoho idú, a nezľakli sa ani sprísnenej legislatívy o núdzovom stave,  
  • požiadavky LOZ mysleli aj na iné profesie v sektore (sestry), čo nemá precedens,  
  • výsledkom zápasu sú aj hmatateľné benefity – akokoľvek skromné – pre ostatné kategórie personálu.

Počiatočný úspech LOZ by sa pre zvyšok sektora mal stať signálom, že sa vybojovať viac.

2022 2023 2024 Spolu
Inflácia HICP (odhad NBS) 12 % 18 % 5 % 39 %
Neatestovaná lekárka (medziročný rast základnej mzdy) 4 % 28 % 8 % 44 %
Atestovaná lekárka (medziročný rast základnej mzdy) 4 % 16 % 8 % 30 %
Zdravotná sestra (medziročný rast základnej mzdy; bez stabilizačného príspevku) 4 % 20 % 8 % 35 %

* Údaje sú zaokrúhlené. Mzdy zdravotníckeho personálu v r. 2024 sa budú počítať podľa priemernej mzdy v ekonomike v r. 2022, ktorá zatiaľ nie je známa. Pre potreby tabuľky sme ju určili podľa odhadu tohtoročného rastu nominálnych miezd od NBS.

Galéria


Čítajte v Bufete

Vyzývame k buntu

Ak sa Vám to, čo Karmína robí, zdá užitočné, podporte vznik BUNTu. Čítať ďalej…

Čínski pracujúci čelia rastúcej represii

Úryvok z knihy Ralfa Ruckusa o zintenzívnení represií za vlády Si Ťin-pchinga. Čítať ďalej…

Ľavicová opozícia, feminizmus a represie v Číne

Rozhovor s Ralfom Ruckusom, autorom novej knihy o ľavicovej opozícii v Číne. Čítať ďalej…

Spása zdravotníctva

Nemožno vylúčiť, že po niekoľkých rokoch fungovania Borov a ich porovnávania s inými veľkými zariadeniami príde na pretras iná staronová myšlienka. Čo keby sa všetky nemocnice zmenili na akciové spoločnosti, prípadne odovzdali do súkromných rúk? Čítať ďalej…