Vyzývame k buntu

29. november 2023 • Správy a komentáre komunizmus

Na jeseň roku 2006 vznikla na Zlatých pieskoch knižnica a čitáreň Info-@-police zameraná na anarchistickú a inú radikálnu literatúru. Pri jej založení a pri organizovaní prednášok, premietaní či ďalších podujatí sa stretli aj niektorí z budúcich členov redakcie Karmíny. Na postindustriálnej periférii však prvý bratislavský „infoshop“, ako sa v aktivistickej terminológii nultých rokov hovorilo týmto priestorom, vydržal iba rok.

Pokiaľ ide o miesta, ktoré by slúžili „scéne“ či „hnutiu“, Bratislava bola predtým aj potom vyprahnutá. Rôzne iniciatívy zostali odkázané na príležitostný prenájom klubov, kaviarní a kultúrnych domov, ktoré boli viac či menej naklonené ich aktivitám. Na rozdiel od západnej Európy tu neexistovala tradícia obsadených a neskôr čiastočne legalizovaných budov. V porovnaní s poľskými mestami či Prahou zase chýbala kritická masa, ktorá by dokázala založiť, ubrániť a dlhodobo prevádzkovať projekty ako Rozbrat či Klinika. Udržiavala sa paradoxná situácia: okruh ľudí, ktorí by taký priestor mohli spravovať a ktorým by zároveň slúžil, bol príliš malý – no zostával primalý aj preto, lebo chýbalo miesto, kde by sa toto prostredie mohlo pravidelne stretávať a rásť.

Zhruba pred rokom sa začala schádzať rôznorodá skupina ľudí, zložená z členstva viacerých kolektívov, ale aj z jednotlivcov a jednotlivkýň. Pre časť z nás je existenčnou otázkou boj za práva LGBTI+ ľudí, ktorý sa neobmedzuje na vyvesenie dúhovej vlajky počas „Mesiaca hrdosti“. Ďalší a ďalšie sa zaoberajú klimatickou krízou či zápasmi o mestský priestor. Ťažisko záujmu Karmíny tu nemusíme bližšie predstavovať. Pochádzame z rôznych generácií a formovali nás odlišné skúsenosti, no vďaka spolupráci a hodinám rozhovorov sme pochopili, koľko máme spoločného.

Zrodil sa zámer vybudovať dlhodobo udržateľný priestor, ktorý by slúžil všetkým a ešte väčšmi nás spojil. Jeho názov, BUNT, pochádza z nemeckého Bund pre zväz, spojenectvo či spolok, no vo viacerých slovanských jazykoch označuje vzburu alebo povstanie.

Priestor už má svoju adresu – nie v centre, ale ani nie na periférii. Nie je priveľký, ale viac než postačuje na naše doterajšie aktivity i na tie, ktoré len plánujeme. Nikdy nebude ziskový a ani na seba nezarobí, ale spoločnými silami dokážeme jeho prevádzku utiahnuť bez toho, aby sme boli odkázaní na veľkých sponzorov či štátne granty. Nebude lacnejší než jednorazové prenájmy, ale bude náš a podľa našich pravidiel. Stane sa centrom vzdelávacích, komunitných a iných aktivít pre nás, našich podporovateľov a podporovateľky, ale aj širšiu verejnosť. Bude tiež živým experimentom s kolektívnym spravovaním priestoru, ktorý sleduje spoločenské, a nie komerčné ciele.

Jeho súčasný stav však vystihuje fotografia, ktorú vidíte vyššie. Do jari sa musíme dostať sem:

Príležitostne dostávame otázku, či možno podporiť fungovanie Karmíny. Naše prevádzkové náklady sú však minimálne. Dokážeme ich pokryť z vlastných zdrojov a pravidelných príspevkov hŕstky podporovateľov, ktorí sú s nami už roky. Rekonštrukcia priestoru tohto druhu je však niečo celkom iné. Popri množstve práce si vyžiada aj značné investície.

Ak sa Vám to, čo Karmína robí, zdá užitočné, podporte vznik BUNTu.

Na portáli Donio sme vyhlásili zbierku, vďaka ktorej je to rýchle a jednoduché. Navyše môžete získať odmeny, ktoré postupne dopĺňame a obmieňame. Počas prvých dní sa nám podarilo získať dosť na dofinancovanie základnej renovácie. Čím viac ešte vyzbierame, tým skôr a tým lepšie bude BUNT slúžiť. Každý príspevok sa počíta!

Podporte zrod BUNTu!

Galéria


Čítajte v Bufete

Čínski pracujúci čelia rastúcej represii

Úryvok z knihy Ralfa Ruckusa o zintenzívnení represií za vlády Si Ťin-pchinga. Čítať ďalej…

Ľavicová opozícia, feminizmus a represie v Číne

Rozhovor s Ralfom Ruckusom, autorom novej knihy o ľavicovej opozícii v Číne. Čítať ďalej…

Spása zdravotníctva

Nemožno vylúčiť, že po niekoľkých rokoch fungovania Borov a ich porovnávania s inými veľkými zariadeniami príde na pretras iná staronová myšlienka. Čo keby sa všetky nemocnice zmenili na akciové spoločnosti, prípadne odovzdali do súkromných rúk? Čítať ďalej…

GKN: Vzdorujúca talianska fabrika

Tri videá: pracujúci, ktorí obsadili továreň koncernu GKN na sever Talianska, spájajú boj za prácu so zápasom za udržateľnú výrobu. Čítať ďalej…