Vývoj zisku Volkswagenu

12. august 2019 • Správy a komentáre autopriemysel, Volkswagen

Pred pár mesiacmi sme informovali o vývoji zisku a odmeňovania v bratislavskej automobilke Volkswagen. V tom čase prebiehalo kolektívne vyjednávanie, v ktorom sa firma odvolávala na rastúce osobné náklady. Údaje za roky 2010 – 2017 však ukázali, že výdavky na zamestnancov vzrástli v rovnakej miere ako prevádzkový zisk spoločnosti. Inak povedané, firma síce platila ľuďom viac, no úmerne tomu sa zvýšil aj jej zisk.

V tom čase ešte neboli k dispozícii novšie údaje. Firma nedávno zverejnila účtovnú závierku aj za rok 2018, a tak môžeme náš graf doplniť. Ako vidno, po štrajku v roku 2017 zisk rástol rýchlejšie ako mzdy. V roku 2018 bol prevádzkový zisk na zamestnanca 1,58-násobne vyšší ako v roku 2010, zatiaľ čo osobné náklady na zamestnanca boli na úrovni 1,50-násobku roku 2010.

Galéria


Čítajte v Bufete

Sestry na ťahu

„My chceme prémie!“, burácala sála pri odovzdávaní Bielych sŕdc pod taktovkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Čítať ďalej…

Rovnaké otázky

Zhruba pred sto rokmi v Európe vrcholilo najväčšie revolučné vzopätie v dvadsiatom storočí. Svet sa spamätával z pandémie španielskej chrípky, na ktorú zomreli desiatky miliónov ľudí, ale tiež z Veľkej vojny, ktorú neukončila žiadna definitívna bitka. Čítať ďalej…

Vojna o „Malorusko“

Včera sa skončil piaty týždeň ruskej dobyvačnej vojny. Jej cieľom je potvrdiť status Ruska ako veľmoci, ktorá dokáže kompenzovať svoju ekonomickú slabosť a nízku produktivitu iba vojenskou silou. Čítať ďalej…

So štátmi nie sú žarty

Blíži sa vojna. Otázky medzinárodného práva, tejto utopickej disciplíny, radi prenecháme špecialistom. Podobne cudzie sú nám úvahy, ktoré vychádzajú z prirodzeného nároku mocností na nárazníkovú zónu alebo Lebensraum. Takýto „realizmus“ je od základu konzervatívny, pritakáva existujúcemu poriadku a vylučuje perspektívu jeho prekonania. Čítať ďalej…