Vyrábať na Slovensku sa (stále) oplatí

17. máj 2019 • Správy a komentáre autopriemysel, kapitalizmus, Volkswagen

V posledných rokoch u nás rýchlo rastú mzdy. Dokonca tak rýchlo, že to vzbudzuje obavy rôznych analytikov či ekonomických novinárov. Vraj hrozí, že Slovensko sa stane príliš drahým pre zahraničných investorov, ktorí by preto mohli zdvihnúť kotvy. Tieto obavy môžeme aspoň sčasti upokojiť. Prinajmenšom v priemyselnej výrobe sú prehnané.

Keď sa totiž hovorí o raste miezd, často sa zabúda na vývoj inej veličiny: produktivity práce. Ak sa mzdy zvyšujú, personálne náklady firiem rastú. No ak zároveň rastie produktivita, firmy za svoje peniaze dostávajú od pracujúcich viac (viac výrobkov, resp. viac peňazí z predaja drahších výrobkov) než predtým.

Vzťah medzi vývojom miezd a produktivity sa niekedy znázorňuje pomocou tzv. jednotkových nákladov práce. Tie vyjadrujú náklady na ľudskú silu pri výrobe určitého množstva produktu. Ak klesajú, znamená to, že firmám sa výroba opláca relatívne viac než predtým (produktivita rastie rýchlejšie než mzdy). Ak sa, naopak, zvyšujú, výroba zdražela (mzdy predbehli produktivitu). A napokon, ak sa jednotkové náklady práce nemenia, tak firma bez ohľadu na prípadný rast miezd nijako netratí, pretože produktivita rastie v rovnakej miere. Rast miezd je v tomto prípade vyvážený rastúcim množstvom peňazí, ktoré pre šéfov svojou prácou vyrábajú zamestnanci.

A práve to sa za posledných deväť rokov udialo v slovenskom priemysle. Podľa údajov OECD dnes práca v slovenských fabrikách nie je (relatívne) o nič drahšia než v roku 2010. Jednotkové náklady práce sa medzi rokmi 2010 a 2018 zvýšili len o 0,7 percentuálneho bodu. V porovnaní s rokom 2008, v ktorom vrcholil predchádzajúci hospodársky boom, sú dnes náklady na pracovnú silu v priemysle dokonca (relatívne) nižšie.

To je fantastický úspech pre kapitál, no už menej pre pracujúcich.

Slovensko je v tomto ohľade výnimkou medzi krajinami Vyšehradskej štvorky. Rast miezd v priemysle v Českej republike, Poľsku i Maďarsku za posledných sedem rokov predbehol zvyšovanie produktivity. Všade naokolo je dnes práca v priemysle relatívne drahšia ako v roku 2010.

Viac v podrobnejšom článku na Karmíne.

(Graf nižšie znázorňuje vývoj jednotkových nákladov práce v priemyselnej výrobe krajín V4. Hodnota z roku 2010 je tu rovná 100. V Maďarsku, Česku i Poľsku náklady oproti roku 2010 vzrástli. Na Slovensku dosiahli v roku 2018 len úroveň 100,7. Nebyť rastu v posledných dvoch rokoch, rast produktivity v priemysle by bol predbehol rast miezd. (Zdroj dát))

Galéria


Čítajte v Bufete

Vyzývame k buntu

Ak sa Vám to, čo Karmína robí, zdá užitočné, podporte vznik BUNTu. Čítať ďalej…

Čínski pracujúci čelia rastúcej represii

Úryvok z knihy Ralfa Ruckusa o zintenzívnení represií za vlády Si Ťin-pchinga. Čítať ďalej…

Ľavicová opozícia, feminizmus a represie v Číne

Rozhovor s Ralfom Ruckusom, autorom novej knihy o ľavicovej opozícii v Číne. Čítať ďalej…

Spása zdravotníctva

Nemožno vylúčiť, že po niekoľkých rokoch fungovania Borov a ich porovnávania s inými veľkými zariadeniami príde na pretras iná staronová myšlienka. Čo keby sa všetky nemocnice zmenili na akciové spoločnosti, prípadne odovzdali do súkromných rúk? Čítať ďalej…