Útok ruského štátu na nezávislé odbory

13. január 2018 • Správy a komentáre Ford, odbory, represia, Rusko

Petrohradský súd 10. januára 2018 zlikvidoval odborovú organizáciu MPRA (Medziregionálne odbory Robotnícka asociácia). Tento menší odborový zväz má asi štyritisíc členov a intenzívne sa angažoval v štrajkovom hnutí, ktoré v roku 2007 vypuklo v závode automobilky Ford v meste Vsevolžsk (Leningradská oblasť). Pracujúci tu vtedy viackrát zastavili výrobu a zablokovali vstup do areálu. Napokon sa im podarilo vydobyť rast miezd o 11 %. K MPRA sa po úspešnej sérii štrajkov pridali aj pracujúci ďalších automobilových koncernov (napr. Volkswagen, AVTOVAZ, Omsktransmaš).

Rozsudok, ktorým súd zrušil MPRA, sa opieral o tri body: 1. formálne nedostatky v zakladajúcich dokumentoch organizácie; 2. údajná „politická činnosť“ skrytá pod maskou odborovej činnosti; 3. príjem finančnej pomoci zo zahraničia. Ruský štát na likvidáciu MPRA použil tzv. zákon o zahraničných agentoch, ktorý platí od roku 2012. Všetky spoločenské organizácie, ktoré prijímajú financie zo zahraničia, sa podľa tohto zákona musia zapísať do registra zahraničných agentov. MPRA v tomto registri síce nefiguruje, no podľa súdu sa doň mala zapísať z vlastnej iniciatívy. Pri dokazovaní sa štát odvolával na jednorazovú finančnú pomoc, ktorú MPRA poskytla medzinárodná odborárska sieť IndustriALL. Išlo o sumu 4800 eur na obdobie dvoch rokov, ktorá mala pokryť náklady na organizáciu vzdelávacích seminárov. Členmi siete IndustriALL, ktorá združuje pracujúcich v kovospracujúcom a chemickom priemysle, sú popri MPRA aj ďalšie odborové organizácie v Rusku. V sieti má zastúpenie aj slovenský OZ KOVO.

Ďalšie obvinenia voči MPRA hovorili o účasti na tzv. „zakázanej politickej činnosti“. Malo ísť o to, že MPRA sa postavila na podporu ďalších odborových zväzov v iných odvetviach (napríklad počas štrajku kamionistov proti novému systému diaľničného mýta) a zároveň zbierala podpisy pod petíciu proti reforme Zákonníka práce. Podľa logiky súdu teda odborový zväz môže brániť iba záujmy svojich členov a nesmie solidarizovať s inými odvetviami, ani vznášať širšie, celospoločenské požiadavky, ktoré sa týkajú všetkých pracujúcich.

Útok štátu na MPRA neprišiel z ničoho nič. Kalužská televízia ešte v roku 2016 nakrútila film s názvom „Anatómia odborového zväzu“, ktorý obviňuje MPRA z kontaktov so Západom a z prípravy „ďalšieho Majdanu“. Producenti tohto dokumentu si vzali príklad zo štvavého filmu z dielne NTV s názvom „Anatómia protestu“, ktorý sa venoval známym opozičným protestom proti falšovaniu volieb v rokoch 2011 – 2012.

Rozsudok petrohradského súdu vytvára dôležitý precedens: ide o prvý prípad likvidácie organizácie, ktorá nie je zapísaná v registri zahraničných agentov. Zároveň sa prvýkrát stalo, že do pôsobnosti zákona o zahraničných agentoch spadol aj odborový zväz. Rozhodnutie súdu tak spochybňuje existenciu nezávislých odborov v Rusku. Tento vývoj však sotva prekvapí niekoho, kto chápe povahu ruského autoritársko-kapitalistického štátu ako nástroja domáceho i nadnárodného kapitálu.

Odkazy

Galéria


Čítajte v Bufete

Sestry na ťahu

„My chceme prémie!“, burácala sála pri odovzdávaní Bielych sŕdc pod taktovkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Čítať ďalej…

Rovnaké otázky

Zhruba pred sto rokmi v Európe vrcholilo najväčšie revolučné vzopätie v dvadsiatom storočí. Svet sa spamätával z pandémie španielskej chrípky, na ktorú zomreli desiatky miliónov ľudí, ale tiež z Veľkej vojny, ktorú neukončila žiadna definitívna bitka. Čítať ďalej…

Vojna o „Malorusko“

Včera sa skončil piaty týždeň ruskej dobyvačnej vojny. Jej cieľom je potvrdiť status Ruska ako veľmoci, ktorá dokáže kompenzovať svoju ekonomickú slabosť a nízku produktivitu iba vojenskou silou. Čítať ďalej…

So štátmi nie sú žarty

Blíži sa vojna. Otázky medzinárodného práva, tejto utopickej disciplíny, radi prenecháme špecialistom. Podobne cudzie sú nám úvahy, ktoré vychádzajú z prirodzeného nároku mocností na nárazníkovú zónu alebo Lebensraum. Takýto „realizmus“ je od základu konzervatívny, pritakáva existujúcemu poriadku a vylučuje perspektívu jeho prekonania. Čítať ďalej…