Útok ruského štátu na nezávislé odbory

13. január 2018 • Správy a komentáre Ford, odbory, represia, Rusko

Petrohradský súd 10. januára 2018 zlikvidoval odborovú organizáciu MPRA (Medziregionálne odbory Robotnícka asociácia). Tento menší odborový zväz má asi štyritisíc členov a intenzívne sa angažoval v štrajkovom hnutí, ktoré v roku 2007 vypuklo v závode automobilky Ford v meste Vsevolžsk (Leningradská oblasť). Pracujúci tu vtedy viackrát zastavili výrobu a zablokovali vstup do areálu. Napokon sa im podarilo vydobyť rast miezd o 11 %. K MPRA sa po úspešnej sérii štrajkov pridali aj pracujúci ďalších automobilových koncernov (napr. Volkswagen, AVTOVAZ, Omsktransmaš).

Rozsudok, ktorým súd zrušil MPRA, sa opieral o tri body: 1. formálne nedostatky v zakladajúcich dokumentoch organizácie; 2. údajná „politická činnosť“ skrytá pod maskou odborovej činnosti; 3. príjem finančnej pomoci zo zahraničia. Ruský štát na likvidáciu MPRA použil tzv. zákon o zahraničných agentoch, ktorý platí od roku 2012. Všetky spoločenské organizácie, ktoré prijímajú financie zo zahraničia, sa podľa tohto zákona musia zapísať do registra zahraničných agentov. MPRA v tomto registri síce nefiguruje, no podľa súdu sa doň mala zapísať z vlastnej iniciatívy. Pri dokazovaní sa štát odvolával na jednorazovú finančnú pomoc, ktorú MPRA poskytla medzinárodná odborárska sieť IndustriALL. Išlo o sumu 4800 eur na obdobie dvoch rokov, ktorá mala pokryť náklady na organizáciu vzdelávacích seminárov. Členmi siete IndustriALL, ktorá združuje pracujúcich v kovospracujúcom a chemickom priemysle, sú popri MPRA aj ďalšie odborové organizácie v Rusku. V sieti má zastúpenie aj slovenský OZ KOVO.

Ďalšie obvinenia voči MPRA hovorili o účasti na tzv. „zakázanej politickej činnosti“. Malo ísť o to, že MPRA sa postavila na podporu ďalších odborových zväzov v iných odvetviach (napríklad počas štrajku kamionistov proti novému systému diaľničného mýta) a zároveň zbierala podpisy pod petíciu proti reforme Zákonníka práce. Podľa logiky súdu teda odborový zväz môže brániť iba záujmy svojich členov a nesmie solidarizovať s inými odvetviami, ani vznášať širšie, celospoločenské požiadavky, ktoré sa týkajú všetkých pracujúcich.

Útok štátu na MPRA neprišiel z ničoho nič. Kalužská televízia ešte v roku 2016 nakrútila film s názvom „Anatómia odborového zväzu“, ktorý obviňuje MPRA z kontaktov so Západom a z prípravy „ďalšieho Majdanu“. Producenti tohto dokumentu si vzali príklad zo štvavého filmu z dielne NTV s názvom „Anatómia protestu“, ktorý sa venoval známym opozičným protestom proti falšovaniu volieb v rokoch 2011 – 2012.

Rozsudok petrohradského súdu vytvára dôležitý precedens: ide o prvý prípad likvidácie organizácie, ktorá nie je zapísaná v registri zahraničných agentov. Zároveň sa prvýkrát stalo, že do pôsobnosti zákona o zahraničných agentoch spadol aj odborový zväz. Rozhodnutie súdu tak spochybňuje existenciu nezávislých odborov v Rusku. Tento vývoj však sotva prekvapí niekoho, kto chápe povahu ruského autoritársko-kapitalistického štátu ako nástroja domáceho i nadnárodného kapitálu.

Odkazy

Galéria


Čítajte v Bufete

Vyzývame k buntu

Ak sa Vám to, čo Karmína robí, zdá užitočné, podporte vznik BUNTu. Čítať ďalej…

Čínski pracujúci čelia rastúcej represii

Úryvok z knihy Ralfa Ruckusa o zintenzívnení represií za vlády Si Ťin-pchinga. Čítať ďalej…

Ľavicová opozícia, feminizmus a represie v Číne

Rozhovor s Ralfom Ruckusom, autorom novej knihy o ľavicovej opozícii v Číne. Čítať ďalej…

Spása zdravotníctva

Nemožno vylúčiť, že po niekoľkých rokoch fungovania Borov a ich porovnávania s inými veľkými zariadeniami príde na pretras iná staronová myšlienka. Čo keby sa všetky nemocnice zmenili na akciové spoločnosti, prípadne odovzdali do súkromných rúk? Čítať ďalej…