Daloj policej

19. júl 2017 • uhorky Bund, Poľsko, Rusko

Táto pieseň sa niekedy pripisuje židovským anarchistom, ktorí žili v cárskom Rusku. Bola však veľmi populárna aj medzi členmi organizácie Bund – socialistickej politickej strany, ktorá organizovala židovských robotníkov a nezamestnaných. Fungovala v Rusku, Litve a Poľsku.

Bundisti sa od dominantných prúdov na židovskej ľavici líšili svojím antisionizmom: odmietali predstavu, že by sa židovská diaspóra mala z Európy presťahovať na územie vtedajšej Palestíny a vytvoriť tam vlastný národný štát. Namiesto štátneho separatizmu presadzovali kultúrnu autonómiu národnostných menšín (vrátane Židov) a svoj boj chápali ako súčasť širšieho emancipačného zápasu všetkých pracujúcich. Proti úteku do zasľúbenej zeme pri Mŕtvom mori stavali vytvorenie novej zasľúbenej zeme tam, kde práve žili. Ako spoločný jazyk európskych Židov presadzovali jidiš – nie hebrejčinu.

V jidiš sa spieva aj táto pesnička, ktorá je známa ako „In ale gasn“ („Vo všetkých uličkách“) alebo „Daloj policej“ („Dole s políciou“). Text okrem iného hovorí aj o tom, že treba pochovať malého Mikuláška (cára Mikuláša II.) aj s jeho matkou. Cársky režim totiž toleroval a podporoval antisemitský teror a pogromy. Bundisti patrili k tým, ktorí proti nim organizovali sebaobranné skupiny.

Bund zohral významnú úlohu aj pri organizácii antifašistického povstania vo varšavskom gete v roku 1943, ale o tom inokedy…

Video


Čítajte v Bufete

Sestry na ťahu

„My chceme prémie!“, burácala sála pri odovzdávaní Bielych sŕdc pod taktovkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Čítať ďalej…

Rovnaké otázky

Zhruba pred sto rokmi v Európe vrcholilo najväčšie revolučné vzopätie v dvadsiatom storočí. Svet sa spamätával z pandémie španielskej chrípky, na ktorú zomreli desiatky miliónov ľudí, ale tiež z Veľkej vojny, ktorú neukončila žiadna definitívna bitka. Čítať ďalej…

Vojna o „Malorusko“

Včera sa skončil piaty týždeň ruskej dobyvačnej vojny. Jej cieľom je potvrdiť status Ruska ako veľmoci, ktorá dokáže kompenzovať svoju ekonomickú slabosť a nízku produktivitu iba vojenskou silou. Čítať ďalej…

So štátmi nie sú žarty

Blíži sa vojna. Otázky medzinárodného práva, tejto utopickej disciplíny, radi prenecháme špecialistom. Podobne cudzie sú nám úvahy, ktoré vychádzajú z prirodzeného nároku mocností na nárazníkovú zónu alebo Lebensraum. Takýto „realizmus“ je od základu konzervatívny, pritakáva existujúcemu poriadku a vylučuje perspektívu jeho prekonania. Čítať ďalej…