Weinwurmova uhorka

14. august 2017 • Uhorky antifašizmus, architektúra, Bratislava, Španielsko

Koncom mesiaca si pripomenieme 132. výročie narodenia jedného z najvýraznejších architektov, ktorí pôsobili na Slovensku: Friedricha Weinwurma. Tento rok zároveň uplynie 65 rokov od jeho smrti na úteku pred fašizmom.

Tento rodák z Borského Mikuláša študoval vysoké školy v Berlíne a Drážďanoch, kde sa vtedy rodili počiatky avantgardnej architektúry. Hlásil sa k racionálnemu poňatiu stavby, ktoré kládlo dôraz na účelnosť. Bratislava v tom čase rýchlo rástla. Robotnícke rodiny žili pivniciach a podkroviach, ktoré nespĺňali základné hygienické štandardy, prípadne v „kolóniách“ so spoločnými spálňami a kúpeľňami. Weinwurm a jeho spoločník Ignác Vécsei sa preto chopili témy sociálneho bývania. Výsledkom boli napríklad bytové komplexy Unitas („Jednota“) na Šancovej ulici a Nová doba na Vajnorskej.

Pristavme sa aspoň pri prvom menovanom. Na pomedzí vtedajšieho centra a periférie (Šancova, medzi Račianskym a Trnavským mýtom) vzniklo sedem pozdĺžnych pavlačových domov, ktoré sú orientované kolmo na rušnú ulicu. Táto koncepcia znižovala hlučnosť a zlepšila aj osvetlenie bytov, ktoré sú jedno- a dvojizbové. Na miestach medzi domami, kde je dnes zeleň, sa pôvodne plánovali záhradky, v ktorých by si obyvatelia mohli dopestovať vlastnú zeleninu. „Komunitné záhrady“ v mestách nie sú žiadna hipsterská novinka.

Okrem toho, že zrealizoval asi šesťdesiat diel, pôsobil Weinwurm vo viacerých spolkoch, publikoval články, organizoval prednášky. V duchu doby tiahol k vtedajšej KSČ a jej spolupútnikom okolo časopisu DAV. Niektoré zdroje uvádzajú, že bojoval v medzinárodných brigádach v Španielskej občianskej vojne. Po vzniku Slovenského štátu sa nevyhnutne stal terčom perzekúcie, nielen pre politickú angažovanosť, ale aj židovský pôvod. V roku 1941 ho uväznili v Ilave. Podľa archívnych dokumentov mali jeho ďalšie kroky smerovať do koncentračného a pracovného tábora v Novákoch. Stopa sa však stráca kdesi na slovensko-maďarských hraniciach pri pravdepodobnom pokuse o útek v roku 1942. Weinwurm mal 57 rokov. Nepoznáme ani okolnosti smrti jeho kolegu Vécseia. Zahynul v roku 1944 buď v koncentráku, alebo už pri transporte.

Životu a dielu Friedricha Weinwurma sa bude venovať výstava SNG v Esterházyho paláci, ktorú otvoria 14. decembra 2017. Potrvá do apríla, nezmeškajte ju.

Galéria


Čítajte v Bufete

Čínski pracujúci čelia rastúcej represii

Úryvok z knihy Ralfa Ruckusa o zintenzívnení represií za vlády Si Ťin-pchinga. Čítať ďalej…

Ľavicová opozícia, feminizmus a represie v Číne

Rozhovor s Ralfom Ruckusom, autorom novej knihy o ľavicovej opozícii v Číne. Čítať ďalej…

Spása zdravotníctva

Nemožno vylúčiť, že po niekoľkých rokoch fungovania Borov a ich porovnávania s inými veľkými zariadeniami príde na pretras iná staronová myšlienka. Čo keby sa všetky nemocnice zmenili na akciové spoločnosti, prípadne odovzdali do súkromných rúk? Čítať ďalej…

GKN: Vzdorujúca talianska fabrika

Tri videá: pracujúci, ktorí obsadili továreň koncernu GKN na sever Talianska, spájajú boj za prácu so zápasom za udržateľnú výrobu. Čítať ďalej…