Kozmická uhorka

11. august 2017 • Uhorky anarchizmus, literatúra, Rusko, sci-fi, umenie, ZSSR

Jednou z bizarnejších frakcií ruskej krajnej ľavice boli tzv. anarchisti-biokozmisti (niekedy nazývaní aj „biokozmisti-nesmrteľníci“). Táto skupina vznikla v roku 1921, v čase štátnych represií proti anarchistom po pohrebe anarchistického filozofa Pjotra Kropotkina. Anarchisti-biokozmisti síce deklarovali svoju podporu boľševickému vedeniu ruskej revolúcie, no zároveň oznámili aj svoj cieľ „zaviesť sociálnu revolúciu do medziplanetárneho priestoru“. Skupina mala miestne organizácie, no najviac členov mala v Moskve a Petrohrade. Vydávali časopis Nesmrteľnosť (Bezsmertie).

Alexandr Svjatogor, biokozmistický básnik, zverejnil v roku 1922 ich Dvanásť prehlásení, z ktorých vyberáme:

  1. Smrť redukuje človeka a ponižuje jeho charakter: obavy o život otvárajú cestu bojazlivosti, vulgárnosti, falošnosti a deformáciám. Smrť je zodpovedná za prehlbovanie sociálnej nespravodlivosti, obludného súkromného vlastníctva a antagonizmu medzi jednotlivcami, národmi a triedami. Toto časové obmedzenie, smrť, predstavuje už celé veky základ duchovného a materiálneho kolapsu jednotlivca ako aj spoločnosti.

  2. V biokozmizme nájde každý jednotlivec – ako aj celé ľudstvo – úplnú slobodu jedine v boji za osobnú nesmrteľnosť. Biokozmizmus tvrdí, že tento boj predstavuje skutočný základ pre duchovné a materiálne zjednotenie ľudu, že sila a tvorivosť jednotlivca a spoločnosti porastú do jedinečných výšav, a že vďaka účasti na tomto zápase sa charakter človeka rozvinie ako nikdy predtým.

  3. Otázka medziplanetárnosti je v biokozmizme rovnako dôležitá ako nesmrteľnosť. Ak je smrť (teda obmedzenie v čase) prvotnou príčinou zla v živote jednotlivca a spoločnosti, potom druhou príčinou je obmedzenie v priestore. Tým máme na mysli primárnu polohu, ktorú definujú naše domovy, mestá, rodiská, štáty a rasa. V konečnom dôsledku aj internacionalizmus predstavuje len ďalšie obmedzenie z hľadiska priestoru vesmíru.

  4. „Nastal čas, aby sme predstavili otázky spojené s biokozmizmom ako najdôležitejšie ciele života. Tvrdíme, že práve prebieha svetový zápas medzi utláčanými a utláčateľmi a medzi prácou a kapitálom. Cieľom tohto boja je zrušenie triednych rozdielov. Podľa nás je to nevyhnutný predpoklad pre naplnenie univerzálnych otázok spojených s biokozmizmom.“

(http://supercommunity.e-flux.com/authors/aleksandr-svyatogor/)

Posadnutosť vesmírom, raketami a rýchlosťou bola pevnou súčasťou imaginácie ruského undergroundu už omnoho skôr. Napríklad Nikolaj Ivanovič Kibaľčič, ktorý vošiel do dejín ako člen skupiny Vôľa ľudu a atentátnik na cára Alexandra II. (1881), bol zároveň vynikajúci odborník na výbušniny a raný teoretik raketového pohonu. Ešte pred popravou stihol v cele spísať svoj projekt pilotovaného dýzového mechanizmu. Medzinárodná Únia astronómov podľa neho pomenovala jeden z kráterov na Mesiaci. Jeho synovcom bol Viktor Serge (rodený Kibaľčič), známy revolucionár, svetobežník a člen Ľavej opozície.


Čítajte v Bufete

Sestry na ťahu

„My chceme prémie!“, burácala sála pri odovzdávaní Bielych sŕdc pod taktovkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Čítať ďalej…

Rovnaké otázky

Zhruba pred sto rokmi v Európe vrcholilo najväčšie revolučné vzopätie v dvadsiatom storočí. Svet sa spamätával z pandémie španielskej chrípky, na ktorú zomreli desiatky miliónov ľudí, ale tiež z Veľkej vojny, ktorú neukončila žiadna definitívna bitka. Čítať ďalej…

Vojna o „Malorusko“

Včera sa skončil piaty týždeň ruskej dobyvačnej vojny. Jej cieľom je potvrdiť status Ruska ako veľmoci, ktorá dokáže kompenzovať svoju ekonomickú slabosť a nízku produktivitu iba vojenskou silou. Čítať ďalej…

So štátmi nie sú žarty

Blíži sa vojna. Otázky medzinárodného práva, tejto utopickej disciplíny, radi prenecháme špecialistom. Podobne cudzie sú nám úvahy, ktoré vychádzajú z prirodzeného nároku mocností na nárazníkovú zónu alebo Lebensraum. Takýto „realizmus“ je od základu konzervatívny, pritakáva existujúcemu poriadku a vylučuje perspektívu jeho prekonania. Čítať ďalej…