Kozmická uhorka

11. august 2017 • Uhorky anarchizmus, literatúra, Rusko, sci-fi, umenie, ZSSR

Jednou z bizarnejších frakcií ruskej krajnej ľavice boli tzv. anarchisti-biokozmisti (niekedy nazývaní aj „biokozmisti-nesmrteľníci“). Táto skupina vznikla v roku 1921, v čase štátnych represií proti anarchistom po pohrebe anarchistického filozofa Pjotra Kropotkina. Anarchisti-biokozmisti síce deklarovali svoju podporu boľševickému vedeniu ruskej revolúcie, no zároveň oznámili aj svoj cieľ „zaviesť sociálnu revolúciu do medziplanetárneho priestoru“. Skupina mala miestne organizácie, no najviac členov mala v Moskve a Petrohrade. Vydávali časopis Nesmrteľnosť (Bezsmertie).

Alexandr Svjatogor, biokozmistický básnik, zverejnil v roku 1922 ich Dvanásť prehlásení, z ktorých vyberáme:

  1. Smrť redukuje človeka a ponižuje jeho charakter: obavy o život otvárajú cestu bojazlivosti, vulgárnosti, falošnosti a deformáciám. Smrť je zodpovedná za prehlbovanie sociálnej nespravodlivosti, obludného súkromného vlastníctva a antagonizmu medzi jednotlivcami, národmi a triedami. Toto časové obmedzenie, smrť, predstavuje už celé veky základ duchovného a materiálneho kolapsu jednotlivca ako aj spoločnosti.

  2. V biokozmizme nájde každý jednotlivec – ako aj celé ľudstvo – úplnú slobodu jedine v boji za osobnú nesmrteľnosť. Biokozmizmus tvrdí, že tento boj predstavuje skutočný základ pre duchovné a materiálne zjednotenie ľudu, že sila a tvorivosť jednotlivca a spoločnosti porastú do jedinečných výšav, a že vďaka účasti na tomto zápase sa charakter človeka rozvinie ako nikdy predtým.

  3. Otázka medziplanetárnosti je v biokozmizme rovnako dôležitá ako nesmrteľnosť. Ak je smrť (teda obmedzenie v čase) prvotnou príčinou zla v živote jednotlivca a spoločnosti, potom druhou príčinou je obmedzenie v priestore. Tým máme na mysli primárnu polohu, ktorú definujú naše domovy, mestá, rodiská, štáty a rasa. V konečnom dôsledku aj internacionalizmus predstavuje len ďalšie obmedzenie z hľadiska priestoru vesmíru.

  4. „Nastal čas, aby sme predstavili otázky spojené s biokozmizmom ako najdôležitejšie ciele života. Tvrdíme, že práve prebieha svetový zápas medzi utláčanými a utláčateľmi a medzi prácou a kapitálom. Cieľom tohto boja je zrušenie triednych rozdielov. Podľa nás je to nevyhnutný predpoklad pre naplnenie univerzálnych otázok spojených s biokozmizmom.“

(http://supercommunity.e-flux.com/authors/aleksandr-svyatogor/)

Posadnutosť vesmírom, raketami a rýchlosťou bola pevnou súčasťou imaginácie ruského undergroundu už omnoho skôr. Napríklad Nikolaj Ivanovič Kibaľčič, ktorý vošiel do dejín ako člen skupiny Vôľa ľudu a atentátnik na cára Alexandra II. (1881), bol zároveň vynikajúci odborník na výbušniny a raný teoretik raketového pohonu. Ešte pred popravou stihol v cele spísať svoj projekt pilotovaného dýzového mechanizmu. Medzinárodná Únia astronómov podľa neho pomenovala jeden z kráterov na Mesiaci. Jeho synovcom bol Viktor Serge (rodený Kibaľčič), známy revolucionár, svetobežník a člen Ľavej opozície.


Čítajte v Bufete

Pandemický MDŽ

Dnešný Medzinárodný deň žien nebude sprevádzať toľko podujatí, pochodov a demonštrácií, koľko by si zaslúžil. Dôvodov ozvať sa nie je málo. Viaceré výdobytky, ktoré ženy v dvadsiatom storočí stáli mnoho úsilia – od pracovných podmienok až po reprodukčné slobody – sa posledný rok otriasajú v základoch. Čítať ďalej…

Cecilia Mangini: Prvá talianska dokumentaristka

V roku 1934 vznikla v Taliansku sieť filmových klubov Cineguf, ktorú podporovala Národná fašistická strana. Jej cieľom bolo vytvoriť novú generáciu filmových tvorcov a podporiť rozvoj modernej kinematografie v službách štátu. Vedľajším účinkom ambivalentného vzťahu fašistov k avantgardám je aj paradox, že práve vďaka umeleckej infraštruktúre vybudovanej za vlády Duceho sa k záujmu o film dostalo množstvo „podvratných živlov“ a budúcich kritikov režimu. Cineguf bol miestom, kam chodil napr. mladý začínajúci režisér Pier Paolo Pasolini či žurnalista a spisovateľ Antonio Ghirelli. Čítať ďalej…

Shamate: nonkonformná mládež z čínskych fabrík

Anglický výraz smart sa za posledné desaťročie stal všadeprítomným. V našich končinách sa najviac spája s produktmi technologických koncernov, ktorým dodáva punc inovatívnosti. No v Číne označuje aj špecifickú subkultúru, ktorej sa venuje zaujímavý nový dokument „We Were Smart“ („Boli sme smart“). Subkultúra smart, v čínskej adaptácii aj „šamate“, má korene medzi mládežou pracujúcou v čínskych fabrikách. Čítať ďalej…

Kolaps v Berlíne

Legendárna nemecká kapela Einstürzende Neubauten vydala v lete 2020 – štyridsať rokov po svojom oficiálnom vzniku – nový album Alles in Allem. Vypočuť sa oplatí aj pre skladbu „Am Landwehrkanal“, v ktorej sa spieva o berlínskom Kanáli domobrany. Príslušníci reakčných milícií Freikorps, ktoré potláčali tzv. spartakovské povstanie, sa tu v januári 1919 zbavili tela revolucionárky Rosy Luxemburg, ktoré hodili do vody. Mala 47 rokov. Na inom mieste v rovnakom čase zabili aj jej súdruha Karla Liebknechta. Povstanie sa skončilo krachom. Čítať ďalej…