Pozdravuje majner Martin Smolko

30. apríl 2018 • Správy a komentáre baníci, migrácia, štrajk, USA

Zajtra prinesieme špeciálny text k prvému máju. Dovtedy vás pozdravuje Martin Smolko z Pensylvánie, ktorý v roku 1906 takto písal novinám Slovák v Amerike:

„Ctená redakcia ‚Slováka v Amerike‛: Prosím vás, ráčte uverejniť týchto pár riadkov v tomto obľúbenom robotníckom časopise. My tunajší majneri [baníci] vyšli sme na štrajk, žiadame od spoločnosti uznanie únie [odborov]. Doteraz sme neprislúchali do únie a preto nás mohli operátori [majitelia] podľa ich vôle vykorisťovať a otročiť, ale teraz už i nám sa otvorili oči a poznali sme výhody únie. Pravda, my sme už tu boli tak zotročení, že sme vôbec ani sa neosmelili niečo v náš prospech podniknúť. Teraz ale, keď sa všetko hýbe, tak i my sme sa prebrali z nášho spánku a chceme, aby sme i my boli uznaní za ľudí slobodných, a nie za otrokov. Upozorňujem preto všetkých bratov Slovákov, aby sa nedali zvádzať všelijakým agentom za škebov [štrajkokazov] na okolicu windberskú [do oblasti Windber v Pensylvánii], poneváč tu na všetkých majnerských plejzoch [miestach] sa štrajkuje. Preto bratia, držte sa, ako sa na statných Slovákov patrí. Majte na pamäti heslo: Všetci za jedného a jeden za všetkých. S úctou a pozdravom Martin Smolko.“

Galéria


Čítajte v Bufete

Sestry na ťahu

„My chceme prémie!“, burácala sála pri odovzdávaní Bielych sŕdc pod taktovkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Čítať ďalej…

Rovnaké otázky

Zhruba pred sto rokmi v Európe vrcholilo najväčšie revolučné vzopätie v dvadsiatom storočí. Svet sa spamätával z pandémie španielskej chrípky, na ktorú zomreli desiatky miliónov ľudí, ale tiež z Veľkej vojny, ktorú neukončila žiadna definitívna bitka. Čítať ďalej…

Vojna o „Malorusko“

Včera sa skončil piaty týždeň ruskej dobyvačnej vojny. Jej cieľom je potvrdiť status Ruska ako veľmoci, ktorá dokáže kompenzovať svoju ekonomickú slabosť a nízku produktivitu iba vojenskou silou. Čítať ďalej…

So štátmi nie sú žarty

Blíži sa vojna. Otázky medzinárodného práva, tejto utopickej disciplíny, radi prenecháme špecialistom. Podobne cudzie sú nám úvahy, ktoré vychádzajú z prirodzeného nároku mocností na nárazníkovú zónu alebo Lebensraum. Takýto „realizmus“ je od základu konzervatívny, pritakáva existujúcemu poriadku a vylučuje perspektívu jeho prekonania. Čítať ďalej…