Iniciativa sester v České Republice

8. marec 2019 • Správy a komentáre ČR, Iniciativa sester, odbory, zdravotníctvo, ženy

„Konec obětování se: je čas bojovat.“ Na počátku roku 2017 se ve dvou českých nemocnicích začalo bojovat za lepší ohodnocení a pracovní podmínky radikálněji a účinněji, než je obvyklé. Začal se odvíjet příběh úspěšného pokusu o sebeorganizaci pracujících zdola, tj. mimo odborovou organizaci (v daném případě nadmíru neefektivní) a bez spoléhání na to, že vlády, poslanci či krajští politici vyřeší krizi českého zdravotnictví.

To se potýká s kritickým nedostatkem lékařů, lékařek a sester (předloni chybělo v českém zdravotnictví přes 3000 sester). Problémem jsou i nízké mzdy a platy (země jako Velká Británie, Německo či Rakousko nabízejí nesrovnatelně lepší ohodnocení a podmínky; jiná zaměstnání v ČR pak přinejmenším lepší pracovní podmínky) nebo děsivá přepracovanost (sestry nezřídka tráví v práci i více než 30 hodin v kuse). Zcela nutným důsledkem je pak pokles kvality péče. V Karlovarské krajské nemocnici (KKN), zahrnující nemocniční zařízení v Karlových Varech a Chebu, chybělo před dvěma lety až 150 sester. V reakci na katastrofální situaci a krajní pasivitu odborů se začala formovat Iniciativa sester zaměřující se na sebeorganizaci zdravotnického personálu.

Všechny takové začátky bývají těžké a nejinak tomu bylo i v tomto případě. Pokus postavit se samostatně na odpor přirozeně vyvolal pobouřenou reakci kraje, managementu i odborů. Navíc prvním krokem, který sestry musely učinit, bylo vyhrát boj v sobě samých: nebýt poddajné, „přecvaknout se“, naučit se – třeba poprvé v životě – říci jasné „ne“, nečekat, že si jejich poslušnosti a zničujícího sebeobětování někdo soucitný všimne, a odmítnout trpně snášet dané podmínky. Vždyť sestry mohou být snadno vydíratelné. Například naléháním na tzv. zodpovědnost či zákeřnými frázemi o práci sestry jakožto poslání. Nebo také výzvami k potlačení základních potřeb, které je údajně povinností ženy. Na fakt, že na ženy jsou podobné nároky obvykle kladeny i v případě péče o děti a práce v domácnosti, se už samozřejmě ohled nebere.

Tradiční nástroj v podobě stávky není možné v českých nemocnicích dobře využít, protože právo stávkovat je v případě zaměstnanců zdravotnických zařízení zákonem omezeno. Otevírají se však jiné možnosti, jak zaměstnavatele a další mocenské instituce donutit k ústupkům. Patří k nim třeba důsledné dodržování předpisů, které se běžně porušují v zájmu plynulosti provozu, přestože tato praxe může ohrozit zdraví pacientů. Další možností je odmítání vykonávat práci za jiné, za lékaře, lékařky, uklízečky nebo ošetřovatelky, a překračovat své kompetence. To ovšem neznamená, že odpor se staví proti těmto profesím – do Iniciativy se mohou zapojit také další zaměstnanci nemocnic a rovněž odmítnout vykonávat práci za jiné. K taktikám, které mohou sestry uplatnit, patří i důsledné nahlašování mimořádných událostí, bojkot výpomoci na odděleních, která trpí personální krizí, ale i takové „drobnosti“ jako prosazování přestávek na oběd.

To vše samozřejmě nelze uskutečnit bez vzájemné solidarity, navazování kontaktů mezi jednotlivými odděleními, sebeorganizace a pravidelných schůzek. Důležitou roli hraje také informování pacientů, jejich příbuzných a veřejnosti obecně. Je totiž obvykle jen otázkou času, kdy vedení nemocnic či kraje začne šermovat frázemi o tom, že sestry si „berou pacienty za rukojmí“, třebaže snížená kvalita péče je jednoznačně vina managementu, kraje či státu a jejich hazardérství.

Co se Iniciativě sester podařilo v nemocnicích v Karlových Varech a Chebu (KKN) prosadit?

  • Trojí zvýšení mezd, přičemž některé kategorie v této krajské nemocnici mají vyšší mzdy, než jsou platy ve státních nemocnicích. Jedná se např. o sestry do 12 let praxe, což je důležité proto, aby nastupovaly mladé sestry.

  • Příspěvek za směnnost pro všechny, a to už od léta 2017.

  • Desetiprocentní zvýšení jako ve státních nemocnicích.

  • Lepší pracovní podmínky: sestry plní jen ty úkoly, které opravdu mají plnit.

K platům ve státních nemocnicích se sice mzdy sester v KKN přiblížily, ale slib státních tabulek i pro tyto krajské nemocnice krajští politici nedodrželi. Sestry a další zaměstnanci ovšem získali natolik velké sebevědomí a sílu, že k dosažení dalších úspěchů mají ty nejlepší předpoklady. Navázali i kontakty s dalšími nemocnicemi v ČR, kde sestry, lékaři, lékařky, ošetřovatelky, sanitáři či uklízečky čelí velmi podobným problémům.

Ve videu natočeném před několika měsíci nám však sestry z KKN (a jedna sestra z pražské Fakultní nemocnice v Motole) mohou o všem povědět samy:

Od března 2017 do února 2019 sestry vydaly 37 čísel zpravodaje Iniciativa, ve kterých popisují své zkušenosti. Noviny slouží také jako příklad pro kolegyně z dalších nemocnic v ČR – příklad toho, jak prakticky a krok za krokem bojovat na pracovišti za své bezprostřední zájmy. Všechna vydání lze stáhnout zde.

Další odkazy:

Video


Čítajte v Bufete

Sestry na ťahu

„My chceme prémie!“, burácala sála pri odovzdávaní Bielych sŕdc pod taktovkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Čítať ďalej…

Rovnaké otázky

Zhruba pred sto rokmi v Európe vrcholilo najväčšie revolučné vzopätie v dvadsiatom storočí. Svet sa spamätával z pandémie španielskej chrípky, na ktorú zomreli desiatky miliónov ľudí, ale tiež z Veľkej vojny, ktorú neukončila žiadna definitívna bitka. Čítať ďalej…

Vojna o „Malorusko“

Včera sa skončil piaty týždeň ruskej dobyvačnej vojny. Jej cieľom je potvrdiť status Ruska ako veľmoci, ktorá dokáže kompenzovať svoju ekonomickú slabosť a nízku produktivitu iba vojenskou silou. Čítať ďalej…

So štátmi nie sú žarty

Blíži sa vojna. Otázky medzinárodného práva, tejto utopickej disciplíny, radi prenecháme špecialistom. Podobne cudzie sú nám úvahy, ktoré vychádzajú z prirodzeného nároku mocností na nárazníkovú zónu alebo Lebensraum. Takýto „realizmus“ je od základu konzervatívny, pritakáva existujúcemu poriadku a vylučuje perspektívu jeho prekonania. Čítať ďalej…