Aktivačné práce

4. marec 2017 • Správy a komentáre kríza

Informatívny článok z Trendu o nezamestnanosti sa dá prečítať aj bez predplatného. Podľa autora je dnes na aktivačných prácach až 60 000 ľudí. Tí sa už nepočítajú medzi nezamestnaných, čo je šikovný spôsob, ako si môže štát „zlepšiť čísla“. Pred krízou sa však ešte počítali. To znamená, že od skutočnej miery nezamestnanosti, aká tu bola pred krízou, nás ešte delí celkom slušná rezerva.

Možno to sčasti vysvetľuje, prečo rast miezd v celej ekonomike nie je taký oslnivý – aj napriek neustálym sťažnostiam zamestnávateľov na nedostatok pracovnej sily. Zatiaľ čo v roku 2007 reálne mzdy v celej ekonomike medziročne vzrástli o 4,3 % a v roku 2008 o vyše 3,3 %, v roku 2015 to bolo 3,2 % (čísla za rok 2016 nemáme – uvidíme, možno nás prekvapia; určite im venujeme článok alebo aspoň status).

Na druhej strane sa zdá, že v priemyselnej výrobe už ide o tuhého. V roku 2007 tu reálne mzdy medziročne vzrástli o 3,5 %, v roku 2008 o 2,9 %. Naproti tomu v roku 2015 to bolo 3,7 % a v roku 2014 až 5,8 %…

Samozrejme, po celý čas od roku 2010 rastie aj produktivita práce, a najmä v posledných rokoch dosť prudko, takže tieto prírastky vôbec nie sú „zadarmo“ a šéfom sa koniec-koncov vyplatia. V každom prípade však súčasný vývoj nastoľuje otázku, či opäť nevzniká situácia, ktorá nahráva viac pracujúcim ako šéfom, a v ktorej by sa prostredníctvom kolektívnych akcií (ako sú štrajky) dalo vydobyť viac. Pred krízou sme tu takú situáciu mali, ale pracujúci ju nevyužili.

Obligátne pripomíname seriál o štrajkoch a ďalších bojoch na Slovensku, v ktorom sa venujeme aj predkrízovému obdobiu:


Čítajte v Bufete

Vyzývame k buntu

Ak sa Vám to, čo Karmína robí, zdá užitočné, podporte vznik BUNTu. Čítať ďalej…

Čínski pracujúci čelia rastúcej represii

Úryvok z knihy Ralfa Ruckusa o zintenzívnení represií za vlády Si Ťin-pchinga. Čítať ďalej…

Ľavicová opozícia, feminizmus a represie v Číne

Rozhovor s Ralfom Ruckusom, autorom novej knihy o ľavicovej opozícii v Číne. Čítať ďalej…

Spása zdravotníctva

Nemožno vylúčiť, že po niekoľkých rokoch fungovania Borov a ich porovnávania s inými veľkými zariadeniami príde na pretras iná staronová myšlienka. Čo keby sa všetky nemocnice zmenili na akciové spoločnosti, prípadne odovzdali do súkromných rúk? Čítať ďalej…